Posljednji pozdrav

mom dragom mentoru, gosparu

PERU ZLATARU

Veliko hvala za sve.

Albert Papo