In memoriam

na voljenu

DINU STANČIN

03.08.2017 - 03.08.2020

Sada i uvijek s nama u srcima i sjećanjima.

Suprug Badi i Jelena