Tužno sjećanje

na voljenog supruga, oca i djeda

JOSIP HAM

10.09.2015 - 10.09.2020

Zauvijek u našim srcima i mislima.

S ljubavlju Tvoji najmiliji: supruga Kaja, kćeri Mirela i Renata s obiteljima