Tužno sjećanje

na dragog prijatelja i kolegu

NIKIŠU STANKOVIĆA

13.09.2019 - 13.09.2020

...Za pola vijeka samo stoljeća sam obišao. Priznajem: pomalo luckast. Ponekad naopak. Al’ nikad nisam stajao. Vječno sam išao. Išao…

HŽI sistemska podrška