Sjećanje

TOMISLAV LAZAREVSKI

14.09.1996 - 14.09.2020

Čemu ta jedina suza? Samo mi pogledu smeta U mom je ostala oku. Od starijeh, prošlijeh ljeta. I ljubav, ah, tako moju Vjetar je sobom uz'o! Daj se i ti rasplini, stara, samotna suzo! H. Heine

Tvoji: Tihana, Petar i Gorjana