Posljednji pozdrav

našoj voljenoj

ATIJI (CICI) STIPETIĆ

Draga naša Cico, svojom plemenitošću i humorom krasila si ovaj naš svijet. Hvala Ti što si nam tolike godine nesebično pružala ljubav i vedar osmijeh. Uspomena na Tebe i Petra neće nikad izblijediti.

Mustafa, Mirjana, Sandra i Igor Hadžismajlović

Počivala u miru!