Posljednji pozdrav

dragom nećaku i bratiću

ALENU BLAGAJCU

Zauvijek ćeš biti u našim mislima!

Tvoji Suada, Ana, Dženan i Nermin