Posljednji pozdrav

poštovanom predsjedniku Uprave Podravke d.d., partneru i prijatelju

MARINU PUCARU

S poštovanjem i zahvalnošću,

Nektar Natura d.o.o.