Sjećanje

MILKA VUKSAN CRKVENAC

01.10.2001 - 01.10.2021

Učinila si za nas nemoguće. Hvala Ti beskrajno. S ljubavlju mislimo na Tebe.

Sinovi Mato i Nikola