Sjećanje

na dragog prijatelja i kolegu

IVICU RADOVANOVIĆA

12.09.2016 - 12.09.2021

Čuvamo uspomenu na tebe.

Tvoji Spanovci