Posljednji pozdrav

našoj dragoj teti

ZORI VELIMIROVIĆ 1929. - 2021.

Bila si naš oslonac i podrška kada nam je bilo najteže. Pamtit ćemo Tvoj dobri i plemeniti lik.

Tvoje Sarajlije: Aida, Darko, Zlatan, Ema i Jasminka sa porodicama.