Sjećanje

na dragu

ANU GUSTETIĆ

10.01.2016 - 10.01.2022

Zauvijek si u našim srcima i mislima.

Suprug Davor, kći Gordana i unuk Filip