Tužno sjećanje

na voljenog supruga, oca, djeda, svekra

DUŠANA GUGIĆ, dipl. ing. stroj., pukovnik HV

18.05.2021 - 18.05.2022

Ima nešto što nikada neće umrijeti, a to je ljubav i sjećanje na Tebe.

Supruga Slobodanka, sin Darko, kći Ivana, snaha Ana, unučad Vedran i Lena