Sjećanje

NIKOLA DEBELIĆ

28.06.2020 - 28.06.2022

Hvala Ti za ljubav i sreću kojom si nas darivao. Vječno si s nama.

Tvoji Katarina, Berislav, Ivan