In memoriam

ANTON STIPANČIĆ - TOVA

18.05.1949 - 20.11.1991

Dragi naš Tova, bio si pingičar i čovjek posebnog kova. Nažalost takvih poput Tebe danas više nema, ni u pingiću, ni na svijetu. Nema više Tvoje "zlatne ljevice" u pingaću, ali ima Tvoje zlatne duše u našim srcima i mislima. Zauvijek će tu i biti!

Tvoji Čordica i Turko