Sjećanje

na voljenu

ANU JAKŠIĆ

25.11.2020 - 25.11.2022

S ljubavlju i ponosom čuvamo uspomenu na Tebe.

Mama Darinka, tata Jere, suprug Vedran, sinovi Duje i Toma, sestra Ivana, šogor Ante, nećaci Ivo, Ina, Roza i Jere