Tužno sjećanje

MIHAEL HARAPIN

22.01.2021 - 22.01.2023

Zauvijek u našim mislima i srcima.

Tvoja Mira, djeca Mladen i Renata, Goran i Zrinka, unuci Noa, Marija, Petra i Ivan.