Sjećanje

na našeg dragog

JOSIPA MARKOVIĆA

26.01.2016 - 26.01.2023

Pričamo o Tebi, uspomene naviru i opet smo zajedno bar u jednom trenu.

Supruga Danica, kćeri Sanja, Andreja i Zvjezdana, zet Branko, unuke Tea i Nika