Posljednji pozdrav

najdražoj baki

MILKI MILEUSNIĆ

Volim Te i čuvam zauvijek. Hvala za sve.

Tvoja Biljana