RUŽA PAJ

Moja draga majka sklopila je svoje umorne oči u 101. Vežu nas divne uspomene na zajedničke, radosne trenutke i zato će ona u mom srcu uvijek ostati mlada.

Kći Katarina Knežević-Paj, suprug Antun i unučad Silvija, Ivan i Mario