Tužno sjećanje

na voljenog supruga i oca

MIROSLAV ŠTRK

27.03.2018 - 27.03.2020

Hvala Ti za dobrotu, ljubav i sreću kojom si nas nesebično darivao. Neka Te čuvaju anđeli kako si Ti čuvao nas.

Tvoje Dragica i Ana

Počivao u miru Božjem!