Opći uvjeti i pravila korištenja

Ovim Općim uvjetima reguliraju se međusobna prava i obveze društva HANZA MEDIA d.o.o., Zagreb, Koranska 2, OIB: 79517545745 kao pružatelja usluge objave obavijesti o smrti, posljednjih pozdrava, sjećanja i zahvala u tiskanom izdanju Jutarnjeg lista i na portalu www.jutarnji.hr/osmrtnice/.

USLUGE

HANZA MEDIA d.o.o. pruža usluge objave obavijesti o smrti, posljednji pozdravi, sjećanja i zahvala u tiskanom izdanju Jutarnjeg lista i na portalu www.jutarnji.hr/osmrtnice/ (dalje u tekstu: osmrtnice ili oglas). Naručitelj je pravna ili fizička osoba koja koristi usluge www.jutarnji.hr/osmrtnice/.
Objavu osmrtnice naručuje osoba bliska pokojniku, ili pogrebno društvo. Za sadržaj osmrtnice odgovara isključivo Naručitelj. Jutarnji list zadržava pravo odbiti objavu osmrtnice, ukoliko diskrecijskom ocjenom ustanovi da je u suprotnosti sa ovim općim uvjetima.
Korištenje usluga www.jutarnji.hr/osmrtnice/ odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje www.jutarnji.hr/osmrtnice/ od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljeno, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a HANZA MEDIA d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.
Zabranjeno je naručivanje i objavljivanje sadržaja koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni, napose malodobnim osobama. Naručitelj se obvezuje da neće objavljivati oglase koji su u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske. Nedopušteni su sadržaji koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja. Naručitelj se posebno obvezuje da neće predavati oglase kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba.
Naručitelj jamči za točnost i istinitost objavljenih podataka i HANZA MEDIA d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost za eventualno objavljivanje lažnih oglasa kojima bi se oglasila smrt žive osobe, već je za takve objave odgovoran isključivo Naručitelj. Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa Naručitelja i lažno oglašene osobe rješavaju se isključivo između Naručitelja i te osobe. HANZA MEDIA d.o.o. nije odgovoran za bilo kakvu štetu bilo koje vrste nastale kao posljedica takvih odnosa.
Podatke za objavu, prije same objave, HANZA MEDIA d.o.o. može provjeriti putem pogrebnog poduzeća.
HANZA MEDIA d.o.o. zadržava pravo ne objaviti neprimjeren sadržaj te mu je osim toga dopušteno ispravljati očevidne pravopisne ili greške u pisanju.
Objava će biti vidljiva trajno na stranicama, ili dok jedna od strana ne zatraži uklanjanje uz valjani razlog.
Objavljene će biti samo one obavijesti koje su bile naručene i plaćene.
Po plaćanju narudžbe za objavu, objava će biti objavljena na portalu www.jutarnji.hr/osmrtnice/ te u novinskom izdanju Jutarnji list. Narudžbenice moraju biti plaćene u sljedećim rokovima:
ponedjeljak – petak do 14 sati
Narudžbenice plaćene u gore navedenim rokovima biti će objavljene idući dan.
Narudžbenice plaćene izvan navedenih rokova biti će objavljene za dva dana ili po dogovoru sa Naručiteljem.
Na stranici www.jutarnji.hr/osmrtnice/ mogu se oglašavati komercijalni sadržaji (proizvodi i usluge), sve temeljem posebnog dogovora HANZA MEDIA d.o.o. i oglašivača takvih sadržaja.

CIJENE

Cijena i načini plaćanja određeni su cjenikom usluga HANZA MEDIA d.o.o. važećem na dan uplate.
Cjenik usluga objavljen je na stranici www.jutarnji.hr/osmrtnice/.
Uplaćenu i aktiviranu objavu Naručitelj ne može opozvati.
HANZA MEDIA d.o.o. je ovlašten mijenjati cjenik usluge korištenja bez prethodne najave, te je obvezan objaviti ga i učiniti dostupnim na uobičajen i prikladan način. Izmjene Cjenika, promjene paketa ili akcijski popusti ne primjenjuju se na već plaćene objave.
Svi popusti se odobravaju isključivo u poslovnici u Koranskoj 2.

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje objave u tiskanom izdanju Jutarnjeg lista i na stranici www.jutarnji.hr/osmrtnice/ moguće je izvršiti na sljedeći način:
kreditnim karticama: American Express, Maestro, Mastercard, Visa, Diners putem web portala
gotovinom i kreditnim karticama u poslovnici u Koranskoj 2

OBVEZE NARUČITELJA

Naručitelj je dužan prilikom ugovaranja usluge korištenja objave osmrtnica izvršiti urednu registraciju i unijeti istinito sve tražene podatke u predviđenom e-obrascu za registraciju. U suprotnom Naručitelj nije u mogućnosti naručiti objavu oglasa.

ODGOVORNOST

HANZA MEDIA d.o.o. ne odgovara za rad informatičke infrastrukture Naručitelja potrebne za pristup portalu www.jutarnji.hr/osmrtnice/ te nema utjecaj na prijenos podataka putem interneta.
HANZA MEDIA d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati radi prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja oglasa ili grešaka u djelovanju portala www.jutarnji.hr/osmrtnice/.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

HANZA MEDIA d.o.o. se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost Naručitelja te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim uvjetima.
HANZA MEDIA d.o.o može prikupljati osobne podatke Naručitelja, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste Naručitelj dobrovoljno dostavi HANZA MEDIJI.
HANZA MEDIA d.o.o će čuvati privatnost Naručitelja u najvećoj mogućoj mjeri sukladno pozitivnim propisima.
HANZA MEDIA d.o.o će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjenja ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva naručitelja kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svojih usluga.
HANZA MEDIA d.o.o prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o Naručiteljima koji se odnose na način upotrebe portala www.jutarnji.hr/osmrtnice/ bez otkrivanja identiteta Naručitelja i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta Naručitelja.
HANZA MEDIA d.o.o ne bilježi broj kreditne kartice Naručitelja niti pohranjuje transakcijske podatke. HANZA MEDIA d.o.o za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke i koja je odgovorna za sigurnost istih.
Naručitelju koji prilikom registracije ili naknadno izabere opciju “Želim biti upoznat/a s novostima i pogodnostima Jutarnjeg lista”, HANZA MEDIA d.o.o je ovlašten elektroničkom poštom ili pisanim putem dostavljati informacije o posebnim pogodnostima i akcijama, promjenama postojećih usluga i proizvoda, novim uslugama i proizvodima i drugim informacijama vezanim za Jutarnji list i druga izdanja HANZA MEDIJE. Naručitelj može u svako doba opozvati ovu opciju/ovlaštenje.

AUTORSKA PRAVA

Sva autorska i srodna prava na portalu www.jutarnji.hr/osmrtnice/ kao cjelini ili njegovim dijelovima pripadaju HANZA MEDIA d.o.o. kao njihovom nakladniku i zaštićena su Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala www.jutarnji.hr/osmrtnice/, osobito svako neovlašteno kopiranje, umnožavanje, distribucija, prerada i sl., smatra se kršenjem autorskih prava.

IZMJENE OPĆIH UVJETA

HANZA MEDIA d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta u svako doba bez obveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.
HANZA MEDIA d.o.o. pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja na stranici www.jutarnji.hr/osmrtnice/, u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

MJERODAVNO PRAVO, RJEŠAVANJE SPOROVA

Eventualni sporovi i nesporazumi nastojat će se riješiti mirnim putem. U slučaju da mirno rješenje spora nije moguće, za sve sporove koji proizađu iz ovog ugovornog odnosa nadležan je sud u Zagrebu.

Zagreb, 24. 02. 2017.
HANZA MEDIA d.o.o.
HR-10000 Zagreb, Koranska 2
OIB: 79517545745
MBS: 080091889