Sjećanje

KREŠIMIR MILANOVIĆ

21.09.2019 - 21.09.2020

Našem dragom Krešimiru

Njegovi Maša, Gina i Zoran