Sjećanje

na voljenog tatu i supruga

HRVOJE ŠIKIĆ, dr. med. vet.

19.05.2020 - 19.05.2022

Dok pričamo o Tebi naviru nam uspomene i opet smo zajedno bar na jedan tren. Puno nam fališ...

Zauvijek tvoji Borna, Iva i Koka