Posljednji pozdrav

našem dragom

ROBIJU

Mirno more žele Ti

Tvoji prijatelji i kolege Daniel, Mario, Matija, Marko i Maja