Sjećanje

TIN DOLIČKI

29.09.2021 - 29.09.2022

Prošla je godina otkada Te nema, ali niti jedan dan da nisi s nama u našim mislima, pričama i srcima.

Tvoji Maša, Sara i Stjepko