Posljednji pozdrav

dragoj našoj

MARIJI UJEVIĆ-GALETOVIĆ

Otplovila je najbolja među nama.

Jakov i Branka, Matej i Tea, Nika i Leon pranećaci: Lukas, Nana, Vigo i Fran

Počivala u miru Božjem!