In memoriam

DRAGUTIN DRLJE

04.06.2018 - 04.06.2023

Zauvijek si u našim srcima i mislima.

Tvoji Matilda, Dalibor, Snježana i Leana