Tužno sjećanje

na dragog prijatelja i kolegu

NIKIŠU STANKOVIĆA

13.09.2019 - 13.09.2023

S ponosom čuvamo uspomenu na Tebe.

HŽI-sistemska podrška