Sjećanje

na dragog prijatelja i kolegu

IVICA RADOVANOVIĆ

12.09.2016 - 12.09.2023

Čuvamo uspomenu na Tebe.

Tvoji Spanovci! <3