Tužno sjećanje

na dragog

SLAVKA HORVATIĆA

26.09.2005 - 26.09.2023

Čuvamo uspomenu na Tebe.

Tvoje Đuka i Amalija