Sjećanje

NIKOLINA ADELSBERGER

10.05.2023 - 10.05.2024

Godina je proletjela a još se nismo probudili od Tvog odlaska, ali vjerujemo da si pronašla svoj mir.

Tata, Karlo, Vesna i Sanja