Sjećanje

FRANCI JAMNIK

29.01.2010 - 29.01.2020

S ljubavlju

Tvoje Aleksandra i Dorotea